11 februari 2014 | stadhuis

Commissievergadering

Commissievergadering over het rapport van de door de PvdA voorgestelde werkgroep economie. Daarnaast bespreken we de eerste evaluatie van buurtpreventie en de evaluatie van de combinatiefunctionarissen