17 september 2016, om 13:00

Wijkbezoek PvdA Maassluis

De PvdA Maassluis is niet alleen in verkiezingstijd te vinden in de wijken, maar bezoekt het gehele jaar door 1 keer per maand een wijk in Maassluis. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. Niet alleen per e-mail, telefoon of twitter, maar ook door gesprekken op straat. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Jorrit Keijzer j.keijzer@maassluis.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvdamaassluis.nl of benader de PvdA per twitter op @PvdAMaassluis