7 januari 2015

Raadslid Huib de Geus overleden

De PvdA Maassluis heeft bedroefd kennis genomen van het overlijden van VSP fractielid Huib de Geus op 5 januari. Huib was binnen de gemeenteraad een prettige collega en was met name zeer begaan met de sociaal zwakkere ouderen binnen onze gemeente.

Ondanks dat iedereen wist dat Huib al geruime tijd ziek was komt het overlijden voor de PvdA Maassluis toch nog onverwachts. Wij herinneringen ons nog goed dat hij vorige maand nog met een grote stapel banketstaven liep die hij bij de burgemeester had gekocht voor het goede doel.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkind en overige familieleden veel sterkte toe de komende periode.