Door Sjoerd Kuiper op 2 maart 2015

college organiseert stadsgesprek op 25 maart

Vorige maand stelde we als PvdA Maassluis schriftelijke vragen over de religieuze spanningen, die ook in Maassluis worden gevoeld. In die vragen en in een debatje in de gemeenteraad stelden wij voor om, net als in Rotterdam, stadsgesprekken te organiseren. In de beantwoording op onze vragen maakt het college bekend op 25 maart het eerste stadsgesprek te organiseren. Lees hier de antwoorden: Antwoord college art 51 nav religieus geweld

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper

Trots en dankbaar dat de leden van de PvdA Maassluis me tot lijsttrekker hebben gekozen. En waarom ik dat doe? Hieronder mijn brief aan het afdelingsbestuur. Maassluis, 31 juli 2017 Geacht bestuur, beste partijgenoten, Ik ben geboren en getogen in ons mooie Maassluis: ik heb hier mijn eerste stappen gezet, naar school gegaan en mijn

Meer over Sjoerd Kuiper