Door Sjoerd Kuiper op 16 mei 2015

Antwoorden over huurbeleid

Het college van B&W heeft onze vragen over het huurbeleid beantwoord, mede op basis van informatie van Maasdelta. Eerder werd al bekend dat Maasdelta koos voor een beperkte huurverhoging, vooral voor de lage inkomens. Nu is ook de rest van de door ons gevraagde informatie op tafel gekomen. Lees de antwoorden in de bijlage: Huurbeleid_Maasdelta