Door Sjoerd Kuiper op 16 mei 2015

Antwoorden over huurbeleid

Het college van B&W heeft onze vragen over het huurbeleid beantwoord, mede op basis van informatie van Maasdelta. Eerder werd al bekend dat Maasdelta koos voor een beperkte huurverhoging, vooral voor de lage inkomens. Nu is ook de rest van de door ons gevraagde informatie op tafel gekomen. Lees de antwoorden in de bijlage: Huurbeleid_Maasdelta

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper

Trots en dankbaar dat de leden van de PvdA Maassluis me tot lijsttrekker hebben gekozen. En waarom ik dat doe? Hieronder mijn brief aan het afdelingsbestuur. Maassluis, 31 juli 2017 Geacht bestuur, beste partijgenoten, Ik ben geboren en getogen in ons mooie Maassluis: ik heb hier mijn eerste stappen gezet, naar school gegaan en mijn

Meer over Sjoerd Kuiper