Door Sjoerd Kuiper op 25 juni 2015

Antwoorden over inbraakgolf

Het college van B&W heeft onze vragen over de inbraken in de Oranjewijk beantwoord. Dit waren onze vragen:

Geacht college,

Vanuit de Oranjebuurt hebben we van veel bewoners gehoord dat ze ongerust zijn over het grote aantal inbraken in de laatste weken. Wij hebben al gehoord over minimaal 5 inbraken in anderhalve maand en ook minstens nog één poging tot inbraak plaatsgevonden. Veelal overdag en soms erg brutaal: terwijl bewoners in de eigen tuin werken.

Als PvdA Maassluis begrijpen dan ook de onrust van de bewoners heel goed en hebben naar aanleiding van deze zorgen de volgende vragen:

  1. Is het bij u bekend dat er in de afgelopen weken diverse inbraken zijn gepleegd in de Oranjebuurt? Zo ja, welke aantallen zijn via de politie bij u bekend en is er een bepaald patroon in de inbraken te ontdekken?
  2. Heeft u, zoals wij dat meerdere keren hebben voorgesteld, de bewoners direct huis aan huis geïnformeerd over de inbraken en tips gegeven om de risico’s te verkleinen? Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!
  3. Hoe staat het momenteel met het aantal inbraken in heel Maassluis? Zijn er andere wijken die ook zo specifiek last hebben van een inbraakgolf?
  4. Welke maatregelen zijn er genomen door politie, gemeente, Maasdelta en bewoners om de kans op inbraken te verkleinen of de kans op heterdaad te vergroten? Welke aanvullende mogelijkheden ziet u daar nog toe?
  5. Overweegt u ook tijdelijk cameratoezicht in te stellen in en rondom de wijk om de opsporing van daders makkelijker te maken en om afschrikwekkend te werken?

Lees de antwoorden hier: Inbraken_Oranjewijk