2 september 2018

Antwoorden vragen wateroverlast Maassluis 29 mei

Dinsdag 29 mei heeft Maassluis te maken gehad met een grote hoeveelheid regen in een
korte periode. Het gevolg hiervan was in delen van de stad ondergelopen straten,
waterschade in winkels en andere panden, maar ook wateroverlast bij bewoners in hun
huizen en kelders. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA Maassluis vragen gesteld aan het college.

Op 31 augustus hebben we de antwoorden ontvangen. U kunt de vragen en antwoorden beide hieronder terugvinden.

Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 inzake wateroverlast 29 mei 2018