Door Jorrit Keijzer op 29 augustus 2017

Artikel 51 vragen Careyn

De PvdA Maassluis vindt goede zorg voor de mensen die dat nodig hebben cruciaal om fijn te kunnen leven in onze stad. Careyn is een van de grote zorgaanbieders in Maassluis: vooral bekend via de thuiszorg en huishoudelijke hulp, waarmee iedere dag honderden mensen worden geholpen. Maar Careyn levert ook verzorging, verpleging en ‘kleinschalig wonen’ in bij elkaar 52 appartementen in de Vloot. Als PvdA Maassluis hebben we grote waardering en diep respect voor de medewerkers in de zorg, zeker ook die van Careyn, die in Maassluis hard werken om onze inwoners zorg en ondersteuning te bieden.

Onlangs berichtte het AD dat Careyn financieel in zeer zwaar weer zit, dat de zorg in instellingen onvoldoende is en veel ontevreden medewerkers heeft en dat Careyn daardoor dreigt om te vallen. Dat levert ook onrust op in Maassluis: onder zorgbehoevenden en hun naasten en de vele mensen die werken bij Careyn.

De PvdA heeft het College dan ook de volgende vragen gesteld die u hier kunt vinden.

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer: zeker zijn van goede sportvoorzieningen Wie is Jorrit Keijzer? Ik ben Jorrit Keijzer, 36 jaar en woon mijn hele leven al in Maassluis. Ik werk in een hotel in Delft. Naast mijn werk ben ik na eerst bestuurslid van de PvdA Maassluis te zijn geweest de afgelopen 4 jaar als steunraadslid actief voor

Meer over Jorrit Keijzer