8 februari 2020

Artikel 51 vragen Gemeentelijke website

In de Volkskrant van 3 februari jl. stond een artikel met als kop “Enkele tientallen gemeenten maken
gebruik van agressieve online volgmethoden”. Hierin wordt aangegeven dat ‘door het gebruik van
agressieve cookies op gemeentelijke websites bedrijven zoals Facebook en Google in staat worden
gesteld om bezoekers aan een gemeentelijke website te volgen. Deze bezoekers weten van niks, want
de gemeenten maken zelden melding van het gebruik van deze cookies.’
Alle gemeentelijke websites in Nederland zijn onderzocht en daaruit blijkt dat 28 gemeenten gebruik
maken van sociale media of advertentietrackers. Facebook en/of Google gebruiken deze voor de
ontwikkeling van advertentieprofielen. Eén van die 28 gemeenten lijkt de gemeente Maassluis te zijn.

Om die reden hebben we de volgende vragen gesteld aan het College

Vragen PvdA Gemeentelijke website