Door Jorrit Keijzer op 15 juni 2016

artikel 51 vragen over het niet verlenen van machtiging voor stichting Monstersche Sluis

Naar aanleiding van het bericht dat het College van B&W en het Hoogheemraadschap van Delfland de stichting MonsterscheSluis hebben laten weten geen machtiging te verlenen voor het aanvragen van eenprovinciale subsidie ten behoeve van het openstellen van de MonsterscheSluis hebben wij de volgende vragen aan het College.
De stichting is al jaren bezig om de MonsterscheSluis, een Rijksmonument uit 1604, weer in ere te herstellen door deze weer als schutsluis te laten functioneren. Daarmee kan er een impuls aan onze prachtige historische binnenstad wordt gegeven, ook op het toeristische vlak. Er kunnen daarmee immers weer schepen kunnen varen tussen het Midden Delflandgebied en de haven. De stichting geeft aan dat diverse  varianten zijn uitgewerkt en er een duurzame voorkeur variant is uitgewerkt.Voor 560.000 euro zou de MonsterscheSluis weer gangbaar kunnen worden gemaakt voor een periode van 30 jaar. De stichting geeft aan dat er een goede kans is dat deze kosten geheel zonder gemeentelijke bijdrage binnen te halen zijn, door middel van
subsidies,fondsen en giften vanuit het bedrijfsleven. Daarvoor is een machtiging van de eigenaar van de Sluis essentieel.Het openstellen van de Monstersche Sluis is opgenomen in onze verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord “Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien.” Daarnaast wordt hier door vele vrijwilligers belangeloos al jaren hard gewerkt aan de heropening. Zij zijn zeer negatief getroffen door uw besluit. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college van B&W die u kunt vinden door hier te klikken.
Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer: zeker zijn van goede sportvoorzieningen Wie is Jorrit Keijzer? Ik ben Jorrit Keijzer, 36 jaar en woon mijn hele leven al in Maassluis. Ik werk in een hotel in Delft. Naast mijn werk ben ik na eerst bestuurslid van de PvdA Maassluis te zijn geweest de afgelopen 4 jaar als steunraadslid actief voor

Meer over Jorrit Keijzer