Door Jorrit Keijzer op 13 februari 2016

Artikel 51 vragen over Stroomopwaarts

Dinsdag 19 januari jl is er in commissieverband de rapportage van Stroomopwaarts met betrekking tot het derde kwartaal 2015 besproken. Zowel de rapportage als de beantwoording heeft bij de fracties van de VVD en PvdA aanvullende vragen opgeroepen. Vragen met betrekking tot de omvang, inzicht en beheersing van de financiële risico’s binnen Stroomopwaarts. Risico’s die voortvloeien uit de prioriteiten binnen stroomopwaarts, te weten de twee kern factoren van het bestaan van stroomopwaarts:

1. Minder mensen in de bijstand

2. Lagere financiële kosten van een samengevoegde organisatie, die ten gunste komt van de begroting van de gemeente Maassluis binnen 5 jaar

Onderstaande vragen heeft de PvdA Maassluis samen met de VVD gesteld aan het college.

Art 51 vragen stroomopwaarts

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer: zeker zijn van goede sportvoorzieningen Wie is Jorrit Keijzer? Ik ben Jorrit Keijzer, 36 jaar en woon mijn hele leven al in Maassluis. Ik werk in een hotel in Delft. Naast mijn werk ben ik na eerst bestuurslid van de PvdA Maassluis te zijn geweest de afgelopen 4 jaar als steunraadslid actief voor

Meer over Jorrit Keijzer