9 april 2020

Artikel 51 vragen PvdA Maassluis: Jeugd en Corona

De corona crisis treft ons allemaal en vraagt veel van de samenleving. De mensen die op dit
moment in de frontlinie staan van de bestrijding van het virus, zij die zorg voor degenen die
door het virus getroffen zijn en al die mensen die er voor zorgen dat onze samenleving blijft
draaien verdienen onze grote waardering.

Met deze artikel 51-vragen willen wij uw speciale aandacht vragen voor kinderen en
jongeren die op dit moment geen onderwijs kunnen volgen, niet kunnen sporten of met elkaar
kunnen chillen of waar voor hen en hun ouders noodzakelijke ondersteuning is stopgezet in
verband met de genomen maatregelen van 12 en 31 maart jl.

Nu in ieder geval t/m 28 april a.s. deze maatregelen van kracht zijn is het zeer belangrijk dat wij allemaal ook voor onze jeugd zorgen en regelen dat deze crisis hen niet in een dusdanige achterstand brengt waar zij hun volwassen leven veel laatst van zullen hebben.

Wij hebben het College de volgende vragen gesteld welke u hier kunt vinden.