Door Jorrit Keijzer op 5 februari 2016

Artikel 51 vragen verkeersafwikkeling “de Dijk”

De PvdA Maassluis heeft vragen gesteld over de verkeersafwikkeling “de Dijk”. Reden hiervoor is de recente aankoop van Touringcarbedrijf Nooteboom Tours voor een derde kavel. Dit is positief nieuws, gelet op de ambitie die het gemeentebestuur heeft ten aanzien van de verkoop van kavels. De verkoop van de kavel en de vestiging van het bedrijf in Maassluis zijn van meerwaarde voor de stad. In de krant meldt het bedrijf dat ze onder meer voor deze locatie heeft gekozen vanwege de goede verbindingen, onder andere via de Laan 1940 – 1945.

De invulling van bedrijventerrein De Dijk vraagt van het College ook bewust om te gaan met de toenemende verkeersdruk op een verkeerskundig ingewikkeld punt, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Het CDA Maassluis, de PvdA en de VVD hebben bij motie op 1 december 2009 aangedrongen op verkeersmaatregelen en het college nadrukkelijk verzocht rekening te houden met de langzaam verkeer deelnemers op de Vlaardingse Dijk en Julianalaanin relatie tot de invulling van De Dijk en de ontwikkelingen op De Kade. De aanliggende woningen en vanwege de aanwezigheid van scoutingverenigingen en andere  recreatiemogelijkheden in combinatie met de hoge snelheden en het ontbreken van losliggende fietspaden levert onwenselijke situaties op. In hetcoalitieakkoord is dit punt ook concreet opgenomen: “De verdere ontwikkeling van de Dijk en de Kade maakt infrastructurele aanpassingen noodzakelijk.”

Samen met het CDA Maassluis en VVD Maassluis heeft de PvdA de volgende vragen gesteld

Verkeersafwikkeling_De_Dijk

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer: zeker zijn van goede sportvoorzieningen Wie is Jorrit Keijzer? Ik ben Jorrit Keijzer, 36 jaar en woon mijn hele leven al in Maassluis. Ik werk in een hotel in Delft. Naast mijn werk ben ik na eerst bestuurslid van de PvdA Maassluis te zijn geweest de afgelopen 4 jaar als steunraadslid actief voor

Meer over Jorrit Keijzer