Door Sjoerd Kuiper op 26 maart 2015

beantwoording vragen schuldhulpverlening

Onlangs stelden we vragen over de problemen bij de uitvoering van de schuldhulpverlening in Maassluis. Kort voor de commissievergadering over de uitwerking van onze motie schuldhulpverlening kwam de beantwoording van de vragen binnen. Hoewel de problemen niet direct uit de wereld zijn, vinden we het goed om te lezen dat het college onze zorgen deelt en stevig inzet op verbetering.

Problemen_in_de_schuldhulpverlening