Door Sjoerd Kuiper op 26 maart 2015

beantwoording vragen schuldhulpverlening

Onlangs stelden we vragen over de problemen bij de uitvoering van de schuldhulpverlening in Maassluis. Kort voor de commissievergadering over de uitwerking van onze motie schuldhulpverlening kwam de beantwoording van de vragen binnen. Hoewel de problemen niet direct uit de wereld zijn, vinden we het goed om te lezen dat het college onze zorgen deelt en stevig inzet op verbetering.

Problemen_in_de_schuldhulpverlening

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper

Trots en dankbaar dat de leden van de PvdA Maassluis me tot lijsttrekker hebben gekozen. En waarom ik dat doe? Hieronder mijn brief aan het afdelingsbestuur. Maassluis, 31 juli 2017 Geacht bestuur, beste partijgenoten, Ik ben geboren en getogen in ons mooie Maassluis: ik heb hier mijn eerste stappen gezet, naar school gegaan en mijn

Meer over Sjoerd Kuiper