28 juni 2016

Bijdrage debat armoedebeleid MVS 2016-2019

Als PvdA Maassluis proberen we de gemeente al jaren aan te sporen om een goed armoedebeleid te voeren. Vanavond lag er eindelijk een stuk voor. Als PvdA brachten we dit in:

Een goed leven voor al onze inwoners. Dat is waar de PvdA voor staat.

Er zijn flink wat stadsgenoten waar het leven tegenzit, die werkloos zijn geworden, langdurig ziek zijn of een beperking hebben. Ook voor die stadsgenoten moet een kwalitatief goed bestaan mogelijk zijn. Dat gaat helaas niet vanzelf. Er zijn nog flink wat Maassluizers die een erg laag inkomen hebben. In de door de banken veroorzaakte crisis is dat aantal gestegen.

image

De PvdA heeft gevraagd om meer inzicht in welke groepen mensen waarom in de knel komen, met onze motie ‘stapeling’. Het duurde lang, maar er kwam een minima effect rapportage.
Daarna heeft de PvdA bij motie het college opgedragen om een kindpakket in te voeren. Die kinderen kunnen al helemaal niets doen aan hun situatie. En dankzij de armoede van hun ouders blijken deze kinderen ongezonder te leven, minder goed te doen op school en een enorme kans om zelf in armoede te blijven als ze volwassen zijn.

De PvdA heeft met moties over de kwaliteit van de schuldhulpverlening en het voorkomen en bestrijden van schulden en armoede het college steeds opgeroepen om armoede zsm te bestrijden.
Onze partijgenoten regelden de Klijnsmagelden om gemeenten de armsten te laten ondersteunen

Het duurde eerst een jaar voordat het sociaal beraad werd belegd, daarna duur het nog een jaar voordat er uitwerking aan werd gegeven. De Klijnsma gelden bleken ‘vergeten’ en bleven op de plank liggen. Na een motie van onze kant moest met stoom en kokend water eind 2015 nog wat worden uitgegeven. Het aangepaste voorstel voor 2016 is pas net binnen, halverwege het jaar. De behandeling in de commissie was ook niet fraai. Kortom de PvdA is ontevreden over hoe dit tot nu toe loopt qua proces en inzet van het college. Het gaat hier verdorrie om de armste mensen in de stad!

En nu ligt er een beleidsnotitie met op zich een goede richting: meer maatwerk, betrekken van mensen erbij, preventie, beter samenwerking, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Wij zijn blij dat u onze oproep van de afgelopen jaren volgt om aan te sluiten bij het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.

Eigenlijk liggen er nu 2 concrete voorstellen: het verruimen van de grenzen voor de collectieve aanvullende verzekering en het kindpakket naar 120% van de bijstandsnorm. De voorstellen zijn niet echt maatwerk, maar zijn het simpele voorstellen die goed uitwerken en die we steunen. Tegelijkertijd stelt het college wel dat de ruim 100.000 euro die het kost elders moet worden bezuinigd. De PvdA stemt daar op voorhand niet mee in, wij zijn eerder voor vergroting van het budget voor armoedebeleid. Maar instemmen kan ook niet omdat het totaal niet duidelijk is waar die bezuinigingen zouden neerslaan. Wat zijn de effecten van dit voorstel? Je kan als raad zo geen afweging maken hierover. Het college verwijst weer verder door naar een uitwerkingsplan in het najaar, straks wachten we bijna 3 jaar op een nieuw beleid!

Dus voorzitter,
Het proces vinden we zeer teleurstellend, de richting redelijk, maar het stuk is niet rijp voor een raadsbesluit.

Dan nog twee vragen:
Als er een pas in alle drie de gemeenten zou worden ingevoerd, waren kijken we dan niet of de Rotterdampas kan worden voorzien van extra’s ipv een eigen stadspas op te tuigen? Die is er immers al en wordt flink gebruikt, ook door de niet-minima.

Ondertussen heeft het rechtse waterschapsbestuur van ook de kwijtschelding van de waterschapslasten geschrapt. Hoe wilt u hier mee omgaan??