28 maart 2019

Boeiende avond PvdA Maassluis over eenzaamheid

Woensdag 27 maart organiseerde de PvdA Maassluis een thema-avond over eenzaamheid. De avond werd geopend door wethouder Sjoerd Kuiper die schetste hoe de veranderingen in de zorg en het langer zelfstandig wonen ook het risico op eenzaamheid vergroten. Gastspreker prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment en Kwetsbare ouderen, vertelde daarna uitgebreid over de oorzaken en oplossingen van eenzaamheid.

Eenzaamheid is vaak nog een taboe en een onzichtbaar probleem dat ernstige effecten kan hebben. Eenzaamheid komt voor in alle klassen en leeftijdsgroepen en kent vele oorzaken en verschijningsvormen. Jongeren en vooral ouderen zijn kwetsbaar en bijvoorbeeld grote levensgebeurtenissen (verlies van een partner, werkloosheid of scheiding) kunnen tot een negatieve spiraal van problemen zorgen.

De uitgebreide analyse en indringende voorbeelden van prof. Machielse maakte het probleem van eenzaamheid inzichtelijk en tastbaar. Na de presentatie gaf ook oud-wethouder en huisarts Pieter Kromdijk zijn visie op de eenzaamheid in Maassluis en de (gezondheids) effecten die hij ziet. Kromdijk deed een oproep om vooral samen met alle organisaties en mensen in Maassluis samen te werken om een goed netwerk op te zetten tegen eenzaamheid. Tot slot vertelde raadslid Zeki Celikkaya over zijn werk in Rotterdam waar hij werkt in het welzijnswerk voor ouderen en hoe die gemeente de aanpak van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid heeft opgezet. Vervolgens was er gelegenheid voor vragen voor alle sprekers. De interessante avond gaf stof tot nadenken en inspiratie om ook in Maassluis eenzaamheid bespreekbaar te maken en een aanpak erop te formuleren.