9 april 2018

coalitieonderhandelingen CDA, VVD, PvdA en D66 van start

De PvdA neemt verantwoordelijkheid en is altijd actief in de stad om Maassluis sterker en socialer te maken. Daarom zijn we verheugd om te melden dat de coalitieonderhandelingen van start zijn gegaan, dat de PvdA aan tafel zit en dat we ons best doen om zo veel mogelijk speerpunten van de PvdA om te zetten in beleidsvoornemens  voor de komende jaren. Conform het advies van Fenny Helfferich, de informateur van CDA huize die de eerste gespreksrondes met alle partijen heeft gevoerd Рen daar een helder verslag over schreef verslag informatie 28-3-2018 zb -, zijn de drie grootste partijen in de Maassluise gemeenteraad: CDA, VVD en PvdA eerst met D66 begonnen aan een verkenning of er samen een coalitie kon worden gevormd. Vorige week hebben de eerste verkennende gesprekken opgeleverd dat er vertrouwen is: zowel qua samenwerking als qua inhoudelijke  agenda. Zodat er samen een stabiele samenwerking in coalitie en college kan worden gevormd over een gedeelde agenda voor de toekomst van Maassluis: brief 5 april In het kader van de transparantie hebben we op deze website de linkjes opgenomen naar de brieven die vrijdag naar de media zijn gestuurd.