Eerste toezeggingen zijn binnen!

Door Sjoerd Kuiper op 7 november 2017

De eerste positieve toezeggingen zijn binnen op onze vragen in eerste termijn:

 1. wethouder Evers (werk en inkomen) zegt toe dat er serieus wordt gekeken naar ons idee om 20 extra mensen vanuit de uitkering op werkervaringsplaatsen in Maassluis te helpen in het kader van het helpen naar werk. Super, morgen verder over details.
  2. Wethouder Pleijsier (wijkbeheer) zegt toe dat de buurtbudgetten (conform onze motie van 2008) in stand blijven en in de nieuwe voor de buurtbudgetten opzet wordt kleiner en dichter op de inwoners georganiseerd. Morgen meer info voor debat, nieuwe opzet wordt verwacht eind van het jaar.
  3. Wethouder Keijzer (wonen en projecten) is al aan de slag met de ontwikkeling van van een horecalocatie in de buurt van Avonturis voor ouders, voor recreanten langs de boulevard en de speeltuin.
  4. wethouder Keijzer (armoedebeleid) zegt toe dat informatie over de sociale regelingen en voorzieningen breder bekend wordt gemaakt met daarbij naar wie kan worden doorverwezen (formulierenbrigade, stroomopwaarts) voor scholen, verenigingen en andere niet direct
  5. Wethouder Pleijsier (bibliotheek) zegt toe dat met de Bieb wordt bekeken hoe het gratis abonnement van 16 naar 18 jaar kan gaan.
  6. Burgemeester (veiligheid) zegt toe dat cameratoezicht op de stationspleinen niet zomaar mogelijk is, maar zal worden onderzocht wat het zou kosten en wie er mee kan doen in technieken en
  7. Burgemeester meldt dat nav onze eerdere moties het aantal stageplaatsen is verdubbeld in de gemeente organisaties, op alle niveau’s.
  8. Burgemeester (personeel) zegt toe dat er actief wordt gezocht naar een betere afspiegeling van de samenleving in de gemeentelijke organisatie. Heel positief!
  9. Burgemeester (cultuur) zegt toe dat gemeenschapskunst (community art) nu in sluispolder west wordt gedraaid en daarna ook in andere buurten kan worden geprobeerd.

morgenavond verder!