1 december 2015

Extra geld voor gezinnen met een minimuminkomen

Vanavond vroegen we het college of het de door de Rijksoverheid verstrekte ‘Klijnsmagelden’, gelden die bestemd zijn voor armoedebestrijding, wel in zetten voor kinderen die opgroeien in armoede. We vroegen wanneer de plannen voor de besteding van 81.000 euro voor 2016 komt en of er dan ook geld voor 2015 nog beschikbaar is voor die kinderen.

Het is een feit dat meer dan 10% van de kinderen in Maasluis opgroeien in armoede. Dat vinden we als PvdA heel erg. De Kinderombudsman schreef er in 2013 een rapport over en we dienden daarover toen ook moties in om te komen tot een kindpakket. Het college kwam daar snel mee: begin 2014.

De negatieve effecten van opgroeien in armoede zijn immers wetenschappelijk aangetoond: Op gezondheid, op mee kunnen doen, op sociaal emotionele ontwikkeling en op kansen die kinderen hebben in de toekomst.

– wanneer komen de bestedingsplannen voor 2016?
– Is er, gelet op de gevonden onderbesteding, ook nog geld voor 2015 op de plank blijven liggen?

Wethouder David van der Houwen kon ons melden dat vanmorgen in het college besluiten zijn genomen voor de inzet in 2016 en over de overgebleven 58.000 euro voor 2015. Gericht op kinderen en vanaf 2016 ook gericht op preventie. Wij zijn daar blij mee.