Door Arnold Keijzer op 18 maart 2014

Ik vraag uw vertrouwen voor een sterk en sociaal Maassluis

Morgen bent u aan zet: u kunt de nieuwe gemeenteraad kiezen. Die gemeenteraad en het nieuwe college van B&W zal het beleid in Maassluis de komende 4 jaar bepalen. De keuzes in dat beleid zijn nu belangrijker dan ooit! De gemeente gaat straks over nog meer zorg, jeugdzorg en begeleiden van mensen naar werk. Aan u dus de keuze: houden we een goed sociaal beleid, gaan we de nieuwe zorgtaken met kennis van zaken oppakken en zorgen we voor voldoende sociale woningbouw voor mensen met een laag of middeninkomen?

De Partij van de Arbeid wil graag net als afgelopen vier jaar met een grote en sterke fractie in de nieuwe raad terugkomen om ook voor uw belangen op te komen. Om te werken aan een Maassluis waar jong en oud kunnen meedoen en in een betaalbare woning kunnen wonen. Waar ouderen en zieken goed kunnen wonen en de zorg krijgen die nodig is. De PvdA staat te trappelen om die handschoen op te pakken.

Daar heeft de PvdA, die zich inzet voor een sterk en sociaal Maassluis, wel uw steun voor nodig. Kijk voor onze verkiezingsprogramma, onze kandidaten en onze acties hier

Iedere stem telt, breng dus op 19 maart uw stem uit op de PvdA Maassluis, lijst 1.

Met vriendelijke groet,

Arnold Keijzer

Lijsttrekker PvdA Maassluis

Arnold Keijzer

Arnold Keijzer

Wie is Arnold Keijzer? Vanaf 1974 woon ik in Maassluis. Eerst een aantal jaren in de historische binnenstad en nu al weer vele jaren in de Oranjewijk. Als hobby mag ik graag fietsen. Niet alleen in de stad maar ook op fietsvakanties samen met mijn vrouw Toni. Waarom PvdA ? Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen,

Meer over Arnold Keijzer