Frans Ponsioen overleden

8 december 2018

Op 30 november 2018 is Frans Ponsioen overleden. Frans speelde jarenlang een belangrijke rol in de Maassluise afdeling van de Partij van de Arbeid. Als voorzitter heeft hij de afdeling vitaal gehouden door vooral zelf hier heel veel tijd en energie in te steken. Hij deed dit op zijn eigen wijze: vriendelijk, kritisch en koersvast. Voor Frans bestond er nooit twijfel over de koers van de partij: kies altijd voor de zwakkeren in de samenleving. Volgens Frans was dit de kern van de sociaaldemocratie, waarin hij tot aan zijn overlijden in geloofde. Frans was kritisch wanneer de PvdA van deze koers dreigde af te wijken. Frans was een goed mens en altijd even vriendelijk voor de mensen om hem heen.

Met veel respect en dankbaarheid denken wij terug aan Frans en wensen zijn vrouw Cobi, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.