Door Sjoerd Kuiper op 24 september 2017

In memoriam: Piet de Groot

Deze week kregen wij het droeve bericht dat Piet de Groot is overleden. Piet is jarenlang een gewaardeerd lid geweest van de Partij van de Arbeid.

Binnen de afdeling Maassluis heeft hij zich op velerlei manieren ingezet. Zo was hij betrokken bij het bestuur en stond hij vele malen op de plaatselijke kandidatenlijst voor de PvdA.

Voorzitter Joop Luijendijk: “Als sociaal democraat stond hij pal voor zijn overtuiging. Vooral wanneer het ging om sport vond hij dat iedereen recht had om dat binnen een goede locatie te kunnen beoefenen.Vanuit de zijlijn voedde hij vele jaren onze gemeenteraadsfractie en had hij zo zijn inbreng bij veel initiatieven op sportgebied in Maassluis.”

¬†Lijsttrekker Sjoerd Kuiper: “Als PvdA Maassluis¬†wensen zijn vrouw Riki, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. Voor ons zal hij in onze herinnering blijven als de man die op zijn eigen rustige wijze sport in Maassluis voor iedereen bereikbaar wilde maken. Wij strijden in de geest van Piet voor goede sportvoorzieningen waardoor iedereen in de stad kan sporten.”