1 september 2015

Inbreng debat Stadsgesprek “Wij zijn Maassluis”

Onze inbreng bij het debat over de uitkomst van de stadsgesprekken:

Voorzitter,

De PvdA staat voor rechtvaardigheid en kansen bieden aan iedereen!. En dus voor een Maassluis waar iedereen volwaardig meetelt, ongeacht afkomst, geloof, sekse etc. Ons streven is en blijft dat iedereen gelijke kansen krijgt in Maassluis. Kans op een goede opleiding, goed werk en plezierig samenleven met elkaar in een veilige wijk. Dat zijn kernwaarden voor ons als sociaal democraten.

Bij de begroting vorig jaar stelden wij al aan de orde dat de spanningen in de wereld tegenwoordig via de social media bijna realtime via telefoontjes in Maassluis door werken. Zowel de gruwelijkheden van IS, het geweld in Israël en Palestina maar ook de aanslagen op moskeeën en asielzoekerscentra zijn vreselijk en maken mensen bang en bezorgd.
Daarover stelden we in januari schriftelijke vragen en toen opperde wij ook het overnemen van het Rotterdamse initiatief van stadsgesprekken. Werkelijk contact en uitwisseling tussen bevolkingsgroepen die elkaar weinig tegenkomen kan onbegrip wegenemen en angsten voorkomen. Werkelijk contact kan leiden tot wederzijds begrip, eensgezindheid en verbroedering.

Dat stadsgesprek heeft op 25 maart plaatsgevonden en dat was positief, maar wel slechts een eerste stap. Wat wat ons betreft teleurstellend is, is dat er pas na 3 maanden een zeer summiere brief kwam. Een zinnetje onder drie conclusies was zeer summier: zonder wie, wanneer en hoe erbij. Dat past niet bij het ongeduldige wat wij als PvdA hebben over deze problematiek.

Wij merken dat er nog veel discriminatie is, tegenover allerlei mensen in Maassluis, vaak is het wat verborgen, maar het wordt zeer sterk gevoeld. Daarover stelden we eind maart ook schriftelijke vragen, die pas net voor het zomerreces werden beantwoord. Die zullen we apart agenderen.

Want die discriminatie kan juist bijdragen aan het gevoel van nieuwe Nederlanders dat ze minder meetellen in Maassluis. Als PvdA vinden we het onverteerbaar dat er nog zo’n oververtegenwoordiging van stadsgenoten met een andere achtergrond: zowel wat betreft de kansen op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt, het niet afronden van opleidingen als in andere negatieve lijstjes.

Wij roepen het college dan ook op om door te pakken en snel tot een vervolg te komen en gesprekken. Onder andere met organiseren met jongeren en werkgevers. En nu concreet met een tijdpad en verantwoordelijkheden erbij.