Door Sjoerd Kuiper op 6 september 2016

Inbreng PvdA bij debat over verlaten coalitie door VSP

Hieronder treft u de bijdrage van de PvdA aan het debat over het vertrek van de VSP uit de coalitie.

Voorzitter,

Ik wil beginnen met het bedanken van inmiddels ex-wethouder David van der Houwen voor zijn inzet voor onze stad de afgelopen 2 jaar. David van der Houwen was een vriendelijke wethouder, een plezierige spreker met het hart op de goede plaats. Vooral op het terrein cultuur proefde wij zijn diepe motivatie en brede belangstelling. Rondom het proces van het opstellen van de cultuurvisie kwam dat ook nadrukkelijk naar voren, dat is ook vormgegeven met betrokkenen,. In verbinding, de manier waarop de PvdA ook het stadsbestuur graag ziet. Wij realiseren ons uiteraard terdege dat het voor David verdrietig is dat zijn wethouderschap zo eindigt.

Dan de inhoud:
Het dossier Koningshof bleek erg weerbarstig. We hadden vorige week een stevig debat in de commissie. Gisteren heeft de VSP vooruitlopend op het debat van vanavond haar steun aan de coalitie ingetrokken en daarmee de politieke steun voor de VSP wethouder in het college ingetrokken. Daarmee is het terugblikkende debat vanavond niet meer aan de orde. Over de toekomst van Koningshof praten we volgende week verder nav de scenario’s van het BMC rapport. De PvdA wil graag snel besluitvorming voor een duurzame toekomst voor Koningshof, een belangrijke sociaal maatschappelijke en culturele voorziening in Maassluis.

Voorzitter, dan het vertrek van de VSP:

We zijn deze periode samen vol enthousiasme en goede moed begonnen. En hebben met een brede coalitie van 4 partijen een mooi en ambitieus coalitieakkoord gesloten en samen de verantwoordelijkheid genomen voor het bestuur van de stad. Het is mooi als je daarbij je idealen kan verwezenlijken. Denk aan het sociaal invoeren van de decentralisaties. Maar, besturen is soms ook ingewikkeld, een zware verantwoordelijkheid en kent soms tegenslagen. Desondanks wilde we als PvdA graag in deze samenstelling het karwei afmaken. Daarom betreuren we het dat de VSP ervoor heeft gekozen om zich halverwege de rit terug te trekken. Wij zijn teleurgesteld en verbaasd over dat besluit. Als PvdA hebben we ruim 6 jaar goed met de VSP in coalitieverband samengewerkt.. Wij reken op die positieve grondhouding in belang van de stad.

Voorzitter, dan het vervolg:

We staan hier nog geen 24 uur geleden nadat de VSP brak met de coalitie.
Een ding is wel duidelijk: de PvdA, CDA en VVD onderschrijven het coalitieakkoord nog steeds en gaan in ieder geval samen door. Natuurlijk zullen we daarbij zeer nadrukkelijk, maar dit is gelukkig altijd zo in deze raad, de verbinding zoeken met de andere fracties in de raad blijven zoeken. Ook die van de VSP. Ik hoop dat dat bijdraagt om de constructieve verhoudingen die de Maassluise gemeenteraad kenmerkt ook in tact te houden tijdens woelige tijden.

Dank u wel.