14 april 2015

Integriteitsonderzoek Koningshof

Gisteren presenteerde Berenschot het in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerde externe, onafhankelijke onderzoek naar de integriteitsschendingen in en rondom dossier Koningshof. Inclusief conclusies en aanbevelingen. Volgende week debatteert de gemeenteraad erover. Als PvdA bereiden we ons komende week daar verder op voor.
Onze eerste reactie is als volgt: “het rapport van Berenschot laat zien dat naast de reeds bekende feiten er ook nieuwe integriteitskwesties zijn aangetroffen die het beeld van ‘elkaar de bal toespelen’ verder bevestigen. Het aftreden van Huub Eitjes en het bestuur van Koningshof waren dan ook noodzakelijke stappen op de lange weg naar herstel van vertrouwen.”
Je kan het rapport hier lezen: http://www.maassluis.nl/over-maassluis/nieuwsberichten_42951/item/onderzoek-berenschot-over-dossier-koningshof-gepresenteerd_66155.html imageimage
De foto’s zijn van het AD vanmorgen.