21 augustus 2014

Joop Luijendijk benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering van 15 juli 2014 is Joop Luijendijk benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Fractievoorzitter Sjoerd Kuiper sprak Joop toe in de rol als nestor van de Raad. Hieronder kunt u zijn inbreng vinden.

Geachte aanwezigen, en natuurlijk vooral Joop.
Voor wie mij niet kent: mijn naam is Sjoerd Kuiper, ik ben fractievoorzitter van de PvdA en heb vandaag de eer om Joop namens de PvdA fractie, maar ook namens de gemeenteraad te mogen toespreken bij deze feestelijke gelegenheid.

Joop heb ik altijd ervaren als een volksvertegenwoordiger en later bestuurder gericht op de praktijk: liever geen dikke, wollige visienota’s, maar actie en concrete resultaten. Joop werd lid van de PvdA in 1978 en ik heb het hem nooit gevraagd, maar ik denk dat hij zich verwant voelt aan Jan Schaefer.

Voor wie het niet meer zo scherp heeft: Jan Schaefer was banketbakker die in de jaren 70 voor de PvdA Kamerlid werd en later staatssecretaris in het kabinet van Joop den Uyl. Daarna was hij lijsttrekker en wethouder volkshuisvesting in Amsterdam. Hij streed in de jaren 70 en 80 voor sociale woningbouw en stadvernieuwing. Hij viel ook op omdat hij geen stropdas droeg (dat was toen nog bijzonder) en vaak gekleed ging in een spijkerpak. Hij is nog steeds bekend om zijn uitspraak ‘in geouwehoer kun je niet wonen’.
Kortom, je kunt Joop wel zien als de Maassluis Jan Schaefer. Zowel qua passie voor de sociale woningbouw, stadsvernieuwing en qua kledingstijl.

Er zijn natuurlijk ook en paar duidelijke verschillen: Joop is een Feijenoorder in hart en nieren, en ik vermoed zomaar dat Schaefer als ras Amsterdammer een andere club steunde. Die stad is niet echt voor Joop, Joop is juist een echte Sluizer. Geboren aan de Noordvliet, achter de VERTO fabriek. Joop is al vroeg actief geworden in de huurders wereld. Decennia lang was hij actief om de belangen van de Maassluise huurders te behartigen, vooral via de Maassluise huurdersraad. En sinds 1998 ook als raadslid voor de PvdA.

Joop werd toen al snel een van de drijvende krachten van de PvdA fractie. Met toen Keijzer en Hoogenraad als wethouders, met Pieter Kromdijk als fractievoorzitter en Peter van Baalen voor de weidse vergezichten werd Joop de penvoerder, actie man en regelaar. Joop schreef veel teksten, zette een website op en schreef de nieuwsbrief vol, organiseerde de campagnes, hield de kas bij etc. De PvdA mag zich gelukkig prijzen dat Joop als oud-raadslid een deel van dat werk nog steeds voor zijn rekening neemt en de fractie en wethouder gevraagd en vooral ongevraagd van advies en informatie voorziet.

Als activistisch raadslid zorgde Joop er o.a. –met anderen natuurlijk- voor dat in Maassluis de brommers van de fietspaden werden gehaald, dat er dubbelzijdige fietspaden kwamen en een rotonde bij de Moskee. En hij knokte voor een goed percentage sociale woningbouw op het Balkon, in de nieuwe burgemeesterswijk.

Dat activistische trok Joop ook door tijdens zijn wethouderschap, dat hij van 2006 tot 2010 mocht invullen op gebied van sport, recreatie, onderwijs, jeugd en volkshuisvesting. Joop bleef een broertje dood hebben aan vage teksten of te lange doorlooptijd van processen. Hij streed met zijn activisme indien nodig overal voor zijn doelen: in het college, met het ambtelijk apparaat, met bestuurlijke leemlagen en als het nodig was ook met bewoners die in zijn ogen ten onrechte in bezwaar kwamen tegen plannen. Joop heeft als wethouder oa. de atletiekbaan in de steendijkpolder, aan de Cruijffcourt in het Beethovenpark, aan het kunstgrasspeelveldje en de school op het Balkon tot stand gebracht. Dat zijn enkele tastbare zaken, maar hij heeft ook de relaties met de sportverenigingen verbeterd en vooral ook enorm getrokken aan de woningbouw productie. En daar hebben we als Maassluis groot voordeel van gehad. Niet alleen voor de bewoners van die woningen, maar ook vanwege de miljoenenbeloning die Maassluis daarvoor kreeg in de vorm van VVSV gelden.

Joop heeft weliswaar 12 jaar in de gemeenteraad gezeten en 4 jaar in het college, hij is zeker geen vergadertijger geworden. Procedurele kwesties kunnen Joop gestolen worden. En dat maakte het soms moeilijk vergaderen met Joop. In de gemeenteraadsvergaderingen, zeker de langere, stond Joop altijd een paar keer vergadering op en ging een stukje lopen en rondwandelen. Joop houdt vol dat het vooral vanwege pijn in zijn rug ging, maar ik waag dat in sommige gevallen te betwijfelen. Voetbalwedstrijden die tegelijkertijd aan een groot debat speelden trokken ook aandacht….
Dat paste overigens wel bij zijn broertje dood aan uiterlijk vertoon, decorum en tradities. Ik dacht zelf overigens dat Joop altijd maar één look had: zongebruind, met loszittend T-shirt en soms een jasje. Maar in de zomer van 2007 of 2008 kwam ik Joop tegen, strak in t pak met stropdas en met ambtsketen onder de snelbinders. Hij bleek dienst te hebben als loco burgemeester en naar een 50 jarige huwelijk te gaan. Toen vertelde Joop ook dat hij op zijn werk soms ook in pak moest en hij dat ook deed, want de klanten verwachtte dat. Dat was ook zo bij het 50 jarig huwelijk en dat deed hij dan zonder problemen. Maar als het aan hem zelf lag, droeg hij iets anders.

Maar ik kan u gerust stellen: ook Jan Schaefer droeg keurig zijn ene stropdas bij de troonrede en ontvangsten door de Koningin. En ook de activist Jan Schaefer is onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding.

Daarom is het een eer en genoegen om Joop bij deze officiële gelegenheid toe te spreken. Als partijgenoot, maar ook namens de hele gemeenteraad. En als eerbetoon voor onze Maassluise Jan Schaefer: met een stropdas.

Joop, ik wil je namens de PvdA bedanken voor je enorme bijdrage aan de partij, in al je rollen. Ik hoop dat we nog lang op je mogen rekenen.
Ik mag je ook namens de raad bedanken voor al jarenlange inzet en collegiale opstelling in de raad. Soms met stevige inhoudelijke verschillen, maar bijna altijd warm op de relatie. Ook je inzet in de laatste periode in de raad, als oud-wethouder heb je allerlei klussen namens de raad gedaan: in de regio met de werkgroep rondom de metropoolregio en in de stadsregio als raadslid in het bestuur. Vele extra uren heb je daarbij gemaakt voor de Maassluise raad en daar zijn we je dankbaar voor.

Je eigen stijl en je open manier van publiek betrekken bij de politiek is iets waar we wat mij betreft een voorbeeld aan kunnen nemen.

ko joop3

ko joop2Joop, je hebt deze KO meer dan verdiend!