De Kade: nieuwe duurzame wijk met 33% sociale woningbouw!

21 februari 2018

De raadsperiode 2014-2018 eindigden we dinsdagavond in stijl: nog een langjarig, ingewikkeld, dossier succesvol afgerond door onze snoeihard werkende wethouder Arnold Keijzer. De raad steunt unaniem het bestemmingsplan de Kade (het huidige conline terrein). Daarmee komt daar de komende jaren een prachtige nieuwe wijk, met 33% sociale woningbouw, extra werkgelegenheid en een impuls aan het gebied het Hoofd, station en veerstoep.

Hieronder onze bijdrage in de commissievergadering van 20 februari 2018:

De PvdA wil ook de komende jaren verder bouwen aan een sterke sociale stad. De bebouwing van de Kade met een nieuwe wijk is goed nieuws voor Maassluis: er is behoefte aan meer, goede duurzame en nieuwe woningen: huur en koop. Dichtbij de metrohalte, op max 20 minuten van het centrum van Rotterdam, met prachtig zicht op de Waterweg.

Dankzij deze plannen kunnen we blijven bouwen aan een sterke sociale stad. Sociaal, want dankzij onze motie van 10 juni 2014 is er 33% sociale woningbouw in deze wijk gekomen. Daarmee komen er nieuwe, kwalitatief goede woningen bij in de stad. Daar zijn we trots op. Net als de impuls aan werkgelegenheid, de ranke toren ipv de stompe schaduw blokken die er eerst waren gepland.

De PvdA steunt de bebouwing van de Kade enthousiast, dat zeiden we als PvdA in 2014 en in maart 2017 ook al. Dit proces is al jaren geleden begonnen, verwerkt in de wegenstructuurvisie 2012-2025, de gebiedsvisie van 2007, de structuurvisie van 2012 en dat wordt nu afgerond. Deze nieuwe wijk biedt extra woonruimte voor velen die goed willen wonen in Maaassluis.

De PvdA betreurt het dat de verkeerskundige oplossing nog niet rond is. Dat wilden we wel, we hebben in februari 2017 binnen een week input geleverd voor het onderzoek na andere oplossingen en helaas kwam dat pas in december naar de raad. En toen was het ook nog niet goed.

Dit bestemmingsplan is extra belangrijk vanuit het feit dat we een Witte vlek hebben op dit gebied. Met dit bestemmingsplan kan de gemeente bepalen wat er wel of niet mag, met een witte vlek niet. Dan mag de eigenaar bouwen wat hij wil. Met een bestemmingsplan hebben we recht op verhaal van de ambtelijke kosten. Kortom, hoewel wij liever de verkeersoplossing al hadden vastgesteld is de situatie zoals die is en biedt het bestemmingsplan alle mogelijkheden voor alle verkeersoplossingen die de raad kan kiezen.

De wijk wordt gebouwd op een terrein wat al decennia in gebruik is als industriegebied. Net als in 2014 en 2017 onderstrepen we de afspraken bodemsanering voor rekening en risico van de eigenaar cq ontwikkelaar is.

We zien uit naar de verdere plannen, zodat we weer een nieuwe, duurzame en sociale wijk aan Maassluis kunnen toevoegen!