Door Sjoerd Kuiper op 8 februari 2016

Mariette Hamer gast in Kerkcafé

Onze partij- en plaatsgenote Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De SER is het overlegorgaan tussen vakbonden, werkgevers en Kroonleden en adviseert Kabinet en Kamer over sociaal economische vraagstukken. Naast gevraagde adviezen aan de politiek kan de SER ook zelf problemen signaleren en laten onderzoeken. Dat is onder andere gedaan rond de achterblijvende positie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.
Van mei 1998 tot september 2014 was Mariette prominent lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van januari 2008 tot juni 2010 was zij fractievoorzitter en in de jaren daarvoor en daarna zat zij ook steeds in de fractieleiding. Mariette is voor onze afdeling een heel bekend gezicht. Daarom is het extra leuk als ook de PvdA leden naar het Kerkcafé komen as vrijdagavond in de Immanuelkerk zie: http://www.pknmaassluis.nl/immanuelkerk/kerkcafe