12 november 2015

Moties ingediend door de PvdA Maassluis tijdens begrotingsbehandeling 2016

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 11 november over de begroting 2016 heeft de PvdA Maassluis een aantal moties ingediend. Deze moties zijn ook allemaal met brede steun aangenomen door de gemeenteraad van Maassluis.

De ingediende en aangenomen moties zijn op deze pagina te vinden en na te lezen.

Motie Route LangeBoonenstraat

Motie PvdA monitor socialewoningvoorraad

Motie PvdA fietspad kwartellaan

MotiePvdAArmoede gelden

Motie PvDA afvalscheiding

Motie samenleven

Motie informatie jeugdzorg

Motie Furieade subsidie

Motie stages