Motie van afkeuring over Hoekse Lijn: reizigers verdienen beter

20 december 2017

De PvdA wil verbetering vervangend vervoer, haltes, openheid van zaken en zo snel mogelijk de metro!

Dinsdagavond diende fractievoorzitter Sjoerd Kuiper een raadsbreed ondersteunde motie in, waarmee de gemeenteraad unaniem de wanprestatie van het projectbureau Hoekse Lijn afkeurde af en vroeg de gemeenteraad opnieuw om zo snel mogelijk verbeteringen voor de reizigers in de stad

Hieronder onze tekst bij het debat over de Hoekse Lijn:

Debat Hoekse Lijn 19 december 2017
Voorzitter,
Dagelijks maken honderden Maassluizers gebruik van de Hoekse Lijn, op weg naar studie, school, stage, werk of andere bezigheden. Die reizigers staan nu in de kou. Figuurlijk, omdat zij de ellende iedere dag ervaren van het vervangende vervoer. Maar ook letterlijk omdat de ombouw uitloopt nu de winter in, en als het tegenzit pas volgende jaar inde winter in de metro kunnen stappen.
De manier waarop dit project uit de klauwen is gelopen is voor de PvdA Maassluis onbegrijpelijk, onbestaanbaar en onacceptabel.
We hebben direct aan de bel getrokken en het college gevraagd om betere voorzieningen voor de reizigers. Daarop zijn we als PvdA zijn we door veel mensen benadert over de slechte voorzieningen. Enkele weken geleden hebben we een uitgebreide enquête gehouden met een kopje koffie voor de reizigers. Om ze letterlijk een hart onder de riem te steken.
Voorzitter, de communicatie vanuit het projectbureau en de Metropoolregio is bar slecht geweest. Via brieven na vergaderingen als iedereen via-via het nieuws al heeft vernomen.
Ook over de redenen van het zo vreselijk uit de hand lopen wordt er verhullend : het rapport van AT Osbourne is geheim verklaard, nu is ook alleen de managementsamenvatting openbaar gemaakt. De PvdA vindt dat gebrek aan openheid geen recht doen aan de wanprestatie die het projectbureau heeft neergezet. Wij willen inzicht en de reizigers verdienen ook beter inzicht.
Die Maassluise reizigers verdienen goed openbaar vervoer van en naar Maassluis. Zij verdienen snel een goede metroverbinding en tot die tijd de best mogelijke vervangende vervoer.
– Met zo veel mogelijk zitplaatsen, dus meer bussen.
– Bussen die minder in de file vastzitten, dus eerder binnendoor rijden en/of de vluchtstrook mogen gebruiken.
– Meer bussen in de spits
– Meer schuilplaatsen bij de haltes zodat alle reizigers beschut worden tegen regen en kou
– Gebruik maken van opstap halte steendijkpolder
Want er komen veel mensen en organisaties in de knel: ook de scholen in de regio, de patienten naar de zorginstellingen zoals het vlietland. Bedrijven die klanten mislopen en ga zo maar door. We spreken werknemers, leerlingen en studenten die veel te vaak te laat komen door de problemen op de weg en in het vervangend vervoer.
Voorzitter,
Het zit bestuurlijk ingewikkeld in elkaar. De metropoolregio is officieel de aanbestedende overheid. De gemeente Rotterdam is voor eigen rekening en risico opdrachtgever, vergeet dat niet!. Afgelopen donderdag legde de Rotterdamse wethouder Langenberg mondjesmaat verantwoording af aan zijn raad. Terecht besloot die raad tot het organiseren van een raadsenquete naar hoe dit zo heeft kunnen lopen.
De PvdA ondersteunt de kritische brief van het college over dit dossier. Ook Schiedam heeft een kritische brief gestuurd. Terecht dat Rijnmond schreef ‘regiogemeenten zijn woest’.
Voorzitter, het doet me genoegen dat ik straks in tweede termijn een motie in zal dienen door de gehele raad is onderschreven.