onverklaarde vissensterfte

23 januari 2018

Zeker zijn van gezond water in onze binnenstad.
Zeker zijn van dat er geen risico’s voor de volksgezondheid zijn in de binnenstad.
Zeker zijn van een goed werkend rioolstelsel.
Zeker zijn van serieus onderzoek als er duizenden vissen sterven vanwege zuurstofgebrek en een enorme hoeveelheid E-colibacterien in de Zuidvliet.
Daarom stelden we als PvdA Maassluis kritische vragen toen het Hoogheemraadschap in oktober zei “sorry, maar we weten niet hoe dit is gekomen”

De antwoorden die we kregen vonden we weinig ophelderen en we weigeren ons neer te leggen bij het naar elkaar wijzen en het onopgehelderd laten van de vissensterfte. Daarom sprak de raad vanavond op ons verzoek over het mysterie van de massale vissensterfte.

Hieronder onze inbreng:

Eerste termijn

De PvdA vindt dat we zeker moeten zijn van veilig water, voor milieu, mens en dier.
Wij vinden het vreemd dat niet boven water is gekomen wat de oorzaak is geweest van de massale vissensterfte. Dank voor de schriftelijke antwoorden met 24 moeilijk te ontcijferen bijlagen. Wij hebben naar aanleiding van de antwoorden nog een aantal vragen:

Waarom is er voor inwoners en raadsleden niet een eenvoudige duiding van deze rapporten toegevoegd? Wij zoeken uitleg, naast alle getalletjes. Is dit werkelijk de enige informatie die u heeft gekregen? Zo nee, kunnen we die volledige informatie alsnog ontvangen?
U schrijft net als het Hoogheemraadschap dat niet te achterhalen viel wat de oorzaak was. Tegelijkertijd lazen we destijds van oa de burgemeester van de buurgemeente, wiens gemeente eigen monsters heeft genomen in de Zuidvliet, dat het de grote hoeveelheid E-colibacterie (die vooral in menselijke en dierlijke uitwerpselen voorkomt) is aangetroffen. In bijlage 9h staat dat de norm 1800 is en de meting meer dan 820.000 aangaf. Dat komt neer op 455 keer de toetsnorm!
-Experts melden ons dat een grote hoeveelheid E.coli bacterie en ammoniak in buitenwater een keiharde aanwijzing is voor rioolwater in het buitenwater. Dus op basis waarvan kan het college zo stellig antwoorden dat er geen rioolwater in de vlieten is gekomen?
Zeker in combinatie met de zware regenval dat weekend, de afsluiter die niet goed stond lijkt een overstort een logische verklaring te zijn.. Zijn er afvoergegevens beschikbaar hoeveel m3 er per etmaal per gemaal is weggepompt die dagen uit welke wijken?

Wat heeft het college gedaan om de oorzaak te achterhalen? Waarom is de oorzaak niet achterhaald?
Waarom heeft het zo lang geduurd? De datum op het rapport van Aquon is 12 oktober, onze vragen werden pas 2 maanden later beantwoord@ Wat is er in de tussentijd gedaan?

Waarom meldt u dat klachten van medewerkers zijn verdwenen, terwijl de betreffende medewerker zelf in reactie op deze antwoorden op facebook meldt dat de klachten nog niet over zijn? Hoe kan het zo misgaan over de gezondheid van uw eigen ambtenaren?

Zijn de dode vissen zelf onderzocht? dank u wel.

—-

De PvdA Maassluis wil dat de inwoners van onze stad zeker zijn van relatief schoon water in de vlieten. Maar er zijn duizenden vissen overleden. Mensen zijn ziek geworden en een enorme hoeveelheid E.colibacterie die meer dan 455 maal de toetsnorm betreft…. Dat is een enorm risico voor de volksgezondheid!

Jammer dat er geen duiding op de cijfers is, dit is geen begrijpelijke informatie aan de raad en burgers!
Goed dat u met het hoogheemraadschap en gemeenten evalueert, maar we willen ook echt weten wat de oorzaak was. Speculaties bij zo’n incident is logisch, maar heldere informatie is dan het beste geruchten weg te nemen.
Waarom wordt dan e.colibacterie niet genoemd en niet verklaard?
Wij willen graag de cijfers van de gemalen ontvangen, zodat we kunnen zien waar het rioolwater.

We wachtte keurig het onderzoek af, maar het wordt afgedaan met het antwoord dat het niet bekend was. Voor ons is het onbestaanbaar dat zo’n grote vervuiling, met zo veel dode vissen, zieke mensen en potentieel een risico voor de volksgezondheid zo makkelijk wordt afgedaan met ‘we weten het niet’.

Voorzitter,
Als laatste wil ik namens de PvdA de omwonenden, ambtenaren en andere medewerkers bedanken die destijds meteen aan de slag zijn gegaan… met gevaar voor hun eigen gezondheid. Wij willen de oorzaak boven water, om te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren in de toekomst