16 mei 2019

Presentatie ROGplus, Stroomopwaarts en de Jeugdzorg

“Meedoen, ook als het niet meer op eigen kracht lukt”. Daarover ging het woensdag in Schiedam, waar we als PvdA Maassluis met de gemeenteraadsleden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij de presentaties van ROGplus, Stroomopwaarts en de jeugdzorg aanwezig waren. Op de agenda stonden de jaarstukken 2018 en de begrotingen 2020.

Deze organisaties leveren de ondersteuning voor die inwoners die niet op eigen kracht mee kunnen doen. Cijfers en kosten zijn belangrijk, maar de ondersteuning aan kwetsbare mensen moet altijd goed bewaakt worden!