Door op 9 februari 2015

Antwoorden vragen Privacyprotocol decentralisatie jeugdzorg

De PvdA Maassluis heeft midden januari 2015 vragen gesteld aan het college van B&W m.b.t. het privacyprotocol decentralisatie jeugdzorg.

De antwoorden van het college op de vragen van de PvdA Maassluis vindt u hier