Door op 6 april 2013

PvdA in gesprek met bewoners Steendijkpolder

De PvdA Maassluis ging onlangs weer met de rode PvdA tandem op wijkbezoek. Ditmaal bezochten de sociaaldemocraten de Steendijkpolder. Wethouder Arnold Keijzer nam samen met raadsleden en vrijwilligers enquêtes af in de wijk.

De PvdA-ers troffen vooral veel tevreden bewoners. Vooral de rustige woonomgeving, de nabijheid van voorzieningen en de kwaliteit van de woningen stellen bewoners op prijs. Wat de bewoners graag nog verbeterd zien aan de woon- en leefomgeving is het (groen) onderhoud in de openbare ruimte. Ook zijn er zorgen over het woningtoewijzingsbeleid van Maasdelta en het parkeren. Daar hebben de meeste bewoners echter ook wel begrip voor. De PvdA zal enkele schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W over deze onderwerpen.

De PvdA bezoekt regelmatig buurten en wijken in Maassluis om direct zelf met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven bij Maassluizers. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. Niet alleen per e-mail, telefoon of twitter, maar ook door gesprekken op straat. De komende maanden bezoekt de PvdA ook andere woonwijken. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Sjoerd Kuiper: s.kuiper@maassluis.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvdamaassluis.nl of benader de PvdA per twitter op @PvdAMaassluis