Door op 21 januari 2014

PvdA in gesprek met bewoners Vertowijk

De PvdA Maassluis bezocht zaterdag de Vertowijk. De PvdA nam enquêtes af in de wijk en hield een spreekuur in Grand Café Kevin aan de P.C. Hooftlaan. Wijkbewoners konden daar in gesprek met de PvdA wethouder Arnold Keijzer, raadsleden en vrijwilligers.

De PvdA-ers troffen veel tevreden bewoners. Vooral de rustige woonomgeving en de nabijheid van voorzieningen stellen bewoners op prijs. Ook de kwaliteit van de woningen en de nieuwe bestrating en extra parkeerplaatsen bevielen de bewoners goed.

Sommige bewoners ergeren zich nog wel aan de mensen die te hard rijden op de Lijnbaan. Ook werden er enkele situaties van woonoverlast tussen buren toegelicht en fysieke verbeterpunten (paaltjes, verkeersborden en onderhoud groenstroken). Daarnaast was er een aantal kritische opmerkingen over het huurbeleid. Deels ging dat over de landelijk afgesproken huurstijgingen, maar deels ook over Maasdelta die woningen voor hoge huren in de markt wil zetten en die daardoor soms lang leeg staan. De PvdA Maassluis zal via schriftelijke vragen het college vragen actie te ondernemen op de genoemde knelpunten.

De PvdA bezoekt regelmatig buurten en wijken in Maassluis om direct zelf met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven bij Maassluizers. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. De komende weken bezoekt de PvdA ook andere woonwijken, te beginnen met de Burgemeesterswijk komende zaterdag. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Sjoerd Kuiper: s.kuiper@maassluis.nl.