3 februari 2014

PvdA Maassluis bezocht de Tulpstraat

Op zaterdag 1 februari heeft de PvdA Maassluis een wijkbezoek gebracht aan de Tulpstraat, mede op uitnodiging van een aantal bewoners. Tijdens dit wijkbezoek bleek dat de meeste bewoners de woonomgeving als prettig ervoeren.

Een punt van aandacht is de vele auto’s die door de straat rijden om schoolgaande kinderen af te zetten. Deze auto’s rijden vaak te hard of parkeren hun auto half op de weg, dan wel in het gras. Aangezien de Tulpstraat maar een smalle straat is zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Daarnaast hadden een aantal bewoners klachten over de rol van de Maasdelta Maassluis met betrekking tot het onderhoud van de tuinen, de schuttingen en het groenbeheer aan de rand van de wijk.

De PvdA Maassluis neemt de aandachtpunten die zij vanuit de wijk te horen gekregen heeft mee en zal daar waar nodig is via schriftelijke vragen het college vragen actie te ondernemen op de genoemde knelpunten.

De PvdA bezoekt regelmatig buurten en wijken in Maassluis om direct zelf met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven bij Maassluizers. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners.

Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Sjoerd Kuiper: s.kuiper@maassluis.nl.