12 februari 2019

PvdA Maassluis in Dalenbuurt: doorstroming, onderhoud en zwerfafval

Zaterdag 9 februari was de PvdA Maassluis weer op wijkbezoek in de Dalenbuurt. We hadden veel leuke gesprekken met bewoners over de leefbaarheid van de wijk en wensen voor Maassluis. Bewoners waren tevreden over de rust en bereikbaarheid van de buurt. Wel gaven een aantal bewoners aan graag door te willen stromen van een eengezinswoning naar bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning. Hier zou de wooncoach, door ons aangedragen in de motie doorstroming huurwoningen bevorderen een bijdrage in kunnen leveren.

Er waren ook klachten over zwerfval en hondenpoep in de wijk. Tot slot gaven een aantal huurders aan dat er weinig onderhoud aan de huizen plaatsvindt en dat van aantal woningen de isolatie te wensen overlaat. Na afloop bezochten we café De Ollies om met die inwoners te spreken die ons niet tijdens het wijkbezoek troffen. We proberen een aantal zaken te verbeteren door aandacht hiervoor te vragen bij het college van B&W.

Fractievoorzitter Jorrit Keijzer: “Zeker zijn van een fijne buurt om in te leven, dat is waar de PvdA Maassluis zich al jaren voor inzet. Daarom is het goed om van de bewoners van de wijken in Maassluis zelf te horen wat er leeft in hun wijk. Daarom bezoeken we als PvdA al bijna 13 jaar buurten in Maassluis om persoonlijk met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven.”

Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Iris Vrolijks, i.vrolijks@maassluis.nl