Door op 31 juli 2013

PvdA Maassluis: verzwijgen lekkage methanol door Odfjell verbijsterend

PvdA raadslid Sjoerd Kuiper: “De PvdA Maassluis heeft met verbijstering kennis genomen van de door Odfjell verzwegen lekkage van methanol in 2009. Odfjell heeft de afgelopen 12 jaar bewust commerciële belangen boven de veiligheid van eigen medewerkers en omwonenden gesteld en is daar, mede door gebrekkig toezicht, mee weg gekomen. Dat heeft de onderzoeksraad voor de veiligheid onlangs nog geconcludeerd. De huidige directie heeft beterschap beloofd, heeft verbeterplannen ingesteld en meer openheid toegezegd.

Het is juist daarom des te zorgelijker dat we opnieuw via de media van een lekkage horen die niet door Odfjell zelf is gemeld. Dat Odfjell deze lekkage ook niet heeft opgebiecht aan de onderzoeksraad voor de veiligheid is voor ons een nieuw voorbeeld van een bedrijfscultuur waarin een loopje wordt genomen met de veiligheid, incidenten worden verzwegen en beloften niet worden nagekomen. Het is te gek voor woorden, maar gelet op onze ervaringen met Odfjell verbaast dit de PvdA Maassluis niet meer.

Het is goed dat DCMR aangifte heeft gedaan tegen Odfjell. Dat is een verbetering ten opzichte van het veel te coulante toezicht door DCMR van de afgelopen jaren. De PvdA heeft onlangs haar verbazing uitgesproken dat Odfjell jarenlang de toezichthouders aan het lijntje kon houden en DCMR niet of onvoldoende kon of wilde ingrijpen. Wat ons betreft is het sluiten van een bedrijf dat willens en wetens de regels overtreedt en de veiligheid van medewerkers en omwonenden in de waagschaal een logische laatste stap die de overheid namens de samenleving kan nemen. De PvdA Maassluis vindt dat, waar wetten en regels daarin niet voorzien, deze op landelijk niveau moeten worden aangepast. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet wat ons betreft doorzettingsmacht krijgen bedrijven in dit soort extreme gevallen te sluiten, uiteraard na zorgvuldige afweging.

De PvdA Maassluis heeft daarom via wethouder Eitjes de DCMR gevraagd om alle conclusies en aanbevelingen van het Odfjell rapport te onderschrijven en gepleit voor het aanscherpen van wetten en regels.”