Door op 4 oktober 2015

PvdA Maassluis was in de Bloemenbuurt

Zaterdag 26 september is de PvdA Maassluis op wijkbezoek geweest in de Bloemenbuurt.
Tijdens het wijkbezoek heeft de PvdA Maassluis diverse inwoners gesproken en gevraagd hoe zij de omgeving waarin zij wonen beleven, waar ze tevreden over zijn en wat punten van aandacht zijn.

Tijdens dit wijkbezoek gaven de meeste bewoners aan zeer naar tevredenheid te wonen in de wijk. Uiteraard kwam ook de vluchtelingenopvang ter sprake tijdens het wijkbezoek. Ook hierbij kwam naar voren dat de meeste bewoners geen enkele overlast hadden ervaren van de tijdelijke noodopvang en dat zij ook tevreden waren over de informatieverstrekking vanuit de gemeente.

Een terugkerend onderwerp welke bij bijna elk wijkbezoek naar voren komt is de overlast van de hondenpoep in de wijk. Ook tijdens dit wijkbezoek gaven diverse bewoners aan dat dit probleem speelt in bijvoorbeeld het park achter de flat aan de Lavendelstraat.

De PvdA Maassluis bezoekt het gehele jaar door gemiddeld 1 keer per maand een wijk in Maassluis. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. Niet alleen per e-mail, telefoon of twitter, maar ook door gesprekken op straat. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Jorrit Keijzer j.keijzer@maassluis.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvdamaassluis.nl of benader de PvdA per twitter op @PvdAMaassluis

20150926_115101

20150926_121712

20150926_123514