Door op 1 juli 2013

PvdA stelt verkiezingsprogramma op met Maassluizers

De PvdA Maassluis start zaterdag 29 juni met het schrijven van het verkiezingsprogramma. De PvdA doet dat op de manier waarop ze al jaren werkt: op bezoek in de wijk, in gesprek met bewoners. Zaterdag gaat de PvdA met haar traditionele rode tandem vanaf 11.00 op wijkbezoek in de Dalenbuurt (begint bij het Sparrendal) en gaat in gesprek met bewoners wat voor hen de belangrijkste wensen en ideeën zijn voor de periode 2014-2018.

Van 13:30 tot 14:30 is er in de kantine van de Vluchtheuvel (Weverskade 55) een openbare bijeenkomst waar de aftrap van het schrijven van het verkiezingsprogramma zal plaatsvinden. De PvdA nodigt dan ook alle inwoners van Maassluis in het kader van de PvdA leuze “samen werkt beter” uit om mee te praten over hoe Maassluis sterker en socialer kan worden na de verkiezingen in 2014.

De PvdA Maassluis heeft de verschillende onderwerpen verdeeld over werkgroepen en daar  trekkers voor aangewezen. De trekkers van de werkgroepen zullen zaterdag de eerste plannen presenteren, uitleggen hoe de inhoudelijke keuzes worden gemaakt maar vooral ook luisteren naar wensen, ideeën en tips.

De onderwerpen zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken, met daarachter de namen van de trekkers en het e-mailadres waarop ze bereikbaar zijn. Op die manier kunnen ook mensen die zaterdag er niet bij kunnen zijn hun suggesties aanleveren.

 

  1. openbare orde en veiligheid: Sjoerd Kuiper s.kuiper@maassluis.nl
  2. werk, economie en inkomen: Pieter Kromdijk p.e.h.kromdijk@maassluis.nl
  3. zorg en welzijn: Pieter Kromdijk p.e.h.kromdijk@maassluis.nl
  4. onderwijs en jeugd: Jo-Ann van Geest j.van.geest@maassluis.nl
  5. wonen en wijken: Arnold Keijzer a.g.m.keijzer@maassluis.nl
  6. sport en Cultuur: Joop Luijendijk j.luijendijk@maassluis.nl
  7. natuur, milieu en verkeer: Sjoerd Kuiper s.kuiper@maassluis.nl
  8. financiën: Peter van Baalen p.j.van.baalen@maassluis.nl
  9. bestuurlijke samenwerking: Joop Luijendijk j.luijendijk@maassluis.nl

 

Na de zomer zal de PvdA Maassluis een online actie starten, waarbij online ideeën kunnen worden aangedragen voor het verkiezingsprogramma. Het beste idee zal worden opgenomen in het verkiezingsprogramma. Uiteindelijk zal de ledenvergadering van de PvdA Maassluis besluiten wat er in het verkiezingsprogramma zal worden opgenomen.

 

De komende maanden bezoekt de PvdA organisaties, wijken, bedrijven en instellingen om wensen voor de toekomst van Maassluis op te halen. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u  op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Sjoerd Kuiper: s.kuiper@maassluis.nl of benader de PvdA per twitter op @PvdAMaassluis.