Door Sjoerd Kuiper op 27 januari 2015

PvdA stelt vragen over spanningen in nav religieus geweld in de wereld

De PvdA Maassluis heeft vandaag vragen gesteld over spanningen nav religieus geweld in de wereld. Hieronder de tekst en de vragen.

Geacht college van B&W,

Bij de algemene politieke beschouwingen wees de PvdA Maassluis er al op dat de internationale onrust en geweldspiraal ook de inwoners van Maassluis raakt. Via allerhande media komen de verschrikkingen bijna real-time via de huiskamers en smartphones onze samenleving binnen. Het vreselijke geweld van ISIS, het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden, de aanslagen in Parijs en andere plekken resoneren door in Nederland. Er zijn mensen die het extremisme van enkelen projecteren op alle moslims. Tegelijkertijd zijn er ook jongeren die terreurdaden goedpraten of zelfs steunen. In de burgemeesterswijk zijn bekladdingen met het ISIS logo aangetroffen. Of dat ‘gewoon’ choquerend is bedoeld of serieus is, weten we niet. Feit is wel dat het meerdere malen is aangebracht.

Andersom zijn in Zweden brandbommen naar moskeeën gegooid. In Nederland hebben ook mensen opgeroepen dit soort aanslagen ook in Nederland te plegen. Zelfs in buurgemeente Vlaardingen heeft zich een incident voorgedaan. Ook worden in het land Joodse gebedshuizen en scholen bedreigd en beveiligd. Diverse (Joodse en Islamitische) organisaties hebben inmiddels aangifte gedaan en overkoepelende organisaties hebben Moskeeën en Synagogen geadviseerd om burgerwachten in te stellen.

Steeds meer mensen, helaas ook in Maassluis, voelen zich daardoor onveiliger en worden wantrouwender over anderen groepen inwoners. De PvdA Maassluis vindt dat deze maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden gekeerd en het extremisme, haatzaaien en/of geweld van enkelen niet op hele groepen wordt geprojecteerd.

Als PvdA Maassluis vinden we het van belang dat alle inwoners van Maassluis zich veilig zijn en zich veilig voelen. Ongeacht afkomst, geloof, geaardheid of welk onderscheid dan ook. Wij vinden dat juist in deze tijd de sociale samenhang, vooral ook tussen verschillende groepen in de stad, moet worden bevorderd, om de negatieve krachten en angsten te bestrijden.

Gelukkig zien we dat er ook prachtige initiatieven van eensgezindheid, verbroedering en wederzijds begrip. Niet alleen bij de demonstratie in Parijs, maar ook in Maassluis, waar een waardige herdenking plaatsvond. Het maatschappelijke debat wordt veelal via de media gevoerd en voor de PvdA Maassluis is het van belang dat dat ook in de Maassluise samenleving wordt georganiseerd. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft bijvoorbeeld een aantal debatavonden laten organiseren, waar alle belangstellenden van allerlei achtergrond aanwezig waren. Mits dat met wederzijds respect wordt gedaan, kan dat bijdragen aan  een meer ontspannen samenleving.

De PvdA fractie heeft daarom de volgende vragen:

1.    Heeft u contact opgenomen met de verschillende religieuze organisaties in Maassluis nav de recente ontwikkelingen? Zo ja, zijn hierbij ook signalen afgegeven over de over de veiligheid?
2.    Welke mogelijkheden ziet u om, naast de bijeenkomst ter protest tegen het geweld in Parijs, om ook in Maassluis te zorgen voor een respectvolle dialoog tussen verschillende – groepen van- Maassluizers om zo spanningen weg te nemen of te voorkomen? Ziet u kans om, net zoals in Rotterdam, een goed maatschappelijk debat te organiseren?
3.    Welke inzet pleegt u om radicalisering te voorkomen en te bestrijden?