10 maart 2014

PvdA vraagt opheldering over vermeende discriminatie

De PvdA Maassluis heeft maandag 10 maart schriftelijke vragen aan het college gesteld over vermeende discriminatie. Zie  hieronder onze vragen:

 

Geacht college,

Tijdens het lijsttrekkersdebat van 6 maart jl bleek dat er inwoners waren die zich gediscrimineerd voelen door de Koningshof, die naar eigen zeggen op basis van discriminerende argumenten, is geweigerd om een huwelijksfeest te organiseren. Eerst werd de aanvrager in een gesprek gezegd dat de Koningshof helemaal vol was geboekt en een huwelijksfeest niet mogelijk was. Kort daarna reageerde de Koningshof, op een vraag per e-mail van de aanvrager afkomstig van de Erasmus Universiteit, dat er wel volop mogelijkheden waren om een promotieborrel te organiseren. Ook melden bewoners ons dat er nog meer bijeenkomsten van allochtone aanvragers zijn afgehouden.

Het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid is glashelder: discriminatie is uit den boze. Overal. Ook in Maassluis. Zeker bij een door publieke middelen gebouwd en ondersteund maatschappelijke accommodatie die bij verliezen bij de gemeente aanklopt.

Omdat we ook enkele andere vragen de afgelopen maanden andere geluiden over Koningshof hebben gehoord bundelen we onze vragen tot een set artikel 51 vragen over de Koningshof.

  1. Bent u met ons van mening dat alle Maassluizers die gewoon willen betalen en zich houden aan de regels een bijeenkomst in de Koningshof zouden moeten kunnen organiseren en dat onderscheid maken naar afkomst of geloof uit den boze is en regelrecht indruist tegen artikel 1 van de Grondwet? Hoe verklaart u de beschreven verschillende reacties voor bijeenkomsten op gelijke data en gelijke zalen?
  2. Heeft het gesprek tussen de voorzitter van de stichting en de betrokkene al plaatsgevonden?  Zo nee, wanneer zal dat plaatsvinden? Zo ja, wat heeft dat gesprek opgeleverd? Indien de kwestie is opgehelderd horen we graag hoe dit soort teleurstellingen in de toekomst kunnen worden vermeden.
  3. 3.       Wij horen ook vanuit het verenigingsleven dat de zalen en catering in Koningshof erg duur zijn en dat veel maatschappelijk actieve organisaties andere locaties huren omdat de Koningshof weliswaar prachtig is, maar zichzelf uit de markt prijst. Op de website van de Koningshof wordt geen inzicht gegeven in de prijzen. Waarom is de prijslijst van zaalhuur, catering en andere diensten niet gewoon openbare informatie op de website van de Koningshof en voor alle Maassluizers en mensen buiten de stad te raadplegen? Welk kortingspercentage wordt toegepast voor maatschappelijk relevante huurders?

Eind vorig jaar is er op basis van een apart verzoek, naar aanleiding van 20.000 euro extra aan subsidie verstrekt. Hoeveel geld is er de afgelopen jaren naar de exploitatie van Koningshof gegaan en hoe hoog zijn de tekorten van de Koningshof de afgelopen jaren? Welke acties zijn er ondernomen om de Koningshof minder verlies te laten lijden?