Door Sjoerd Kuiper op 26 maart 2015

schriftelijke vragen wijkbezoek sluispolder oost

Enige tijd geleden waren we als PvdA Maassluis op wijkbezoek in Sluispolder Oost. Tijdens dit wijkbezoek heeft de PvdA Maassluis met diverse bewoners van de wijk gesproken over de eigen woon- en leefomgeving. Naar aanleiding van dit wijkbezoek heeft de PvdA Maassluis de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Ook bij dit wijkbezoek klaagden veel bewoners over de hondenpoep, ook op de diverse speelveldjes. Naar aanleiding van eerdere wijkbezoeken hebben we als PvdA Maassluis deze overlast en het bijkomende risico voor de volksgezondheid aan de orde gesteld. Tijdens de begrotingsraad in november hebben we hierover ook een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Wat voor acties heeft u hierop genomen en welk resultaat heeft u inmiddels bereikt?

 

  1. Diverse bewoners van de flats in Sluispolder Oost gaven aan dat er bij de flats geen mogelijkheden zijn om fietsen (van bijvoorbeeld bezoekers) in fietsenrekken te plaatsen. Bij andere flats in Maassluis zijn deze wel aanwezig. Goede fietsparkeervoorzieningen zijn belangrijk om fietsendiefstal tegen te gaan – alleen dan kunnen ze met extra sloten worden bevestigd aan de omgeving- en onderdeel van het fietsbeleid. Welke afwegingen worden door de gemeente, mogelijk in samenspraak met de Maasdelta, genomen tot het wel of niet plaatsen van fietsrekken? In hoeverre wordt er nu uitvoering gegeven aan de doelen van het fietsbeleid zoals de raad dat heeft vastgesteld?

 

  1. Enkele bewoners van de vierkante flats langs de Boonervliet klagen over de grote oude bomen naast hun flats. Die zijn volgens bewoners in slechte staat en verantwoordelijkheid van de gemeente. De bomen veroorzaken door vallende takken regelmatig schade aan de auto’s die op de parkeerterreinen eronder staan geparkeerd. Ook klagen bewoners dat de gemeente de bladeren in de herfst niet verwijderd en dat daardoor gevaarlijke situaties ontstaan qua uitglijden van de oudere bewoners en dat de putten verstopt raken. Dat laatste stelden bewoners van de lange flat aan de Jongkindstraat ook, over bomen op het parkeerterrein achter de flat. Klopt het dat er regelmatig schade aan voertuigen ontstaat door vallen takken bij harde wind? Klopt het dat de gemeente verantwoordelijk is voor deze bomen? Hoe voorkomt u daar het verstopt raken van de putten?

 

  1. Bewoners klagen ook over een situatie bij twee woningen van een eigenaar die volgens bewoners al decennia lang de buitenkant en de tuinen verwaarloost. Bent u bekend met deze situatie? Deelt u de opvatting van bewoners dat de situatie afbreuk doet aan de wijk? Is deze eigenaar aangesproken op zijn verantwoordelijkheden als eigenaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft dat nog geen resultaat opgeleverd?

artikel 51 sluispolder oost mrt2015