16 oktober 2019

Stemverklaring EO Kerstfeest in de stad

In de Gemeenteraadsvergadering van 16 oktober heeft de PvdA Maassluis n.a.v. de commissie over het raadsvoorstel Kerstfeest in de stad de volgende stemverklaring afgelegd:

De PvdA Maassluis had en heeft moeite met dit voorstel gezien de beperkte doelgroep die hierbij naar onze mening wordt bereikt en het bedrag dat we direct overmaken naar de evangelische omroep. Voor de zomer stonden we daarin echter alleen en de gemeente is nu vergevorderd met de EO en is nu afwijzen geen reele optie meer. Met de toezegging dat het thema eenzaamheid breder in de stad onder de aandacht wordt gebracht ook na kerst en we op een later moment nog zullen spreken over de wijze van financiering zullen wij ons niet verzetten tegen dit voorstel.