Door Sjoerd Kuiper op 19 september 2015

Steun voor crisisopvang

De vluchtelingenstroom in Europa, veroorzaakt door vreselijk geweld zo dichtbij, zorgt ook in Nederland voor een nijpend tekort aan opvangplaatsen. De PvdA Maassluis steunt dan ook het college in haar besluit mee te helpen bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. De tijdelijke crisisopvang van maximaal 200 vluchtelingen voor drie dagen in de Olympiahal vinden we een goede actie. Zo helpt Maassluis de landelijke overheid met het verwerken van de vluchtelingenstroom, maar helpen we vooral mensen in nood die anders op straat terecht dreigen te komen. Klasse dat vanmorgen al 60 vrijwilligers klaarstonden om te helpen. Uiteraard zal de PvdA ook nadrukkelijk de situatie voor de mensen die er vlak naast wonen in de gaten houden, want overlast moet natuurlijk zo veel mogelijk worden voorkomen.

http://www.maassluis.nl/over-maassluis/nieuwsberichten_42951/item/maassluis-richt-olympiahal-in-voor-noodopvang-vluchtelingen_68032.html

 

 

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper

Trots en dankbaar dat de leden van de PvdA Maassluis me tot lijsttrekker hebben gekozen. En waarom ik dat doe? Hieronder mijn brief aan het afdelingsbestuur. Maassluis, 31 juli 2017 Geacht bestuur, beste partijgenoten, Ik ben geboren en getogen in ons mooie Maassluis: ik heb hier mijn eerste stappen gezet, naar school gegaan en mijn

Meer over Sjoerd Kuiper