19 mei 2020

Vragen aan college m.b.t. opening terrassen per 1 juni

Zeker zijn van een goed inkomen. In deze tijd is dat iets dat voor vele niet vanzelfsprekend is. Om deze reden hebben we vandaag in het actualiteiten halfuur vragen gesteld in de raad aan het College over de opening van de terrassen en de horeca per 1 juni. Niet alleen om de ondernemers te ondersteunen, maar nog meer om ervoor te zorgen dat ook de mensen in de horeca, de afwasser, de kok, de barman, de bediening en hun leveranciers hun baan en dus een zeker inkomen kunnen behouden.

Spreektekst actualiteiten halfuur

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd om Maassluis nog aantrekkelijk en levendiger te maken, zo zijn ook steeds meer leuke horecazaken gekomen,. In de Binnenstad en ook elders in Maassluis mogen we ons gelukkig prijzen met horecazaken die in een behoefte voorzien en veel ontmoeting en gezelligheid mogelijk maken

Corona Crisis
De sluiting van de horeca vanwege Corona is hard aangekomen voor de ondernemers. En ook voor inwoners die daar graag gebruik van maken. Een aantal horecazaken hebben de afgelopen weken hun zaak deels draaiende te houden door maaltijden te bezorgen of te laten afhalen. Op dit moment zien ze uit naar 1 juni om hun zaak te mogen openen en daar waar mogelijk hun terras weer te kunnen openen. Naar wij van een aantal ondernemers hebben begrepen zijn zij ook al plannen aan het maken voor het nieuwe normaal. In andere steden zien we dat er heel veel kan en steden ook leuker worden.

Vragen aan het College

Om de horeca te steunen en ook te kunnen behouden voor Maassluis willen wij u een paar vragen voorleggen:

1. Kunt u ons toezeggen dat wanneer horecaondernemers tijdelijk hun terras willen uitbreiden zij daarvoor ook zo veel mogelijk de ruimte krijgen? En dat u met een welwillend oog kijkt naar alle mogelijkheden daarvan? Dus het meer ruimte van de stoepen en de parkeerplaatsen voor de ondernemers, en tegelijkertijd ook meer ruimte voor voetgangers om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Natuurlijk is dat maatwerk en moeten de hulpdiensten hun werk kunnen doen, maar er is meer mogelijk dan nu. Dat betekent wat de PvdA Maassluis betreft dus tijdelijk wat minder ruimte voor de auto’s in de binnenstad. De zomermaanden in deze coronatijd is een goed moment om daarmee te experimenteren. Meer ruimte voor gezelligheid, voor ondernemerschap en duurzaamheid!

2. Kunt u ons toezeggen dat voor dit seizoen wordt afgezien van het innen van precariorechten over de terrassen in Maassluis die er al zijn en die mogelijk vanaf 1 juni a.s. worden uitgebreid?

3. We merken dat er grote zorgen zijn bij de ondernemers. Vele van hen zitten in een financieel zeer moeilijke situatie en willen graag weer open, maar zijn bang voor een grote boete wanneer gasten de 1,5 meter niet aanhouden. We roepen u op om eerst het gesprek aan te gaan met de ondernemers, voordat de handhaving gelijk boetes uitschrijven.

De wethouder gaf aan in gesprek te gaan met de ondernemers en daarbij opgeroepen door de raad te bekijken naar vooral wat er wel kan en niet naar wat er niet kan. We betreuren het dat de wethouder de ondernemers nu niet al de zekerheid wil bieden door de precariorechten kwijt te schelden.

We zullen als PvdA Maassluis de komende tijd zelf ook de ontwikkelingen goed in de gaten houden en daar waar nodig zullen we dit onderwerp wederom ter sprake brengen.