Door op 14 augustus 2015

Vragen afschaffen kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap

Naar aanleiding van het coalitieakkoord van het nieuwe rechtse college van het
Hoogheemraadschap Delfland, waarin is aangekondigd dat het
kwijtscheldingsbeleid voor de waterschapsbelasting wordt afgeschaft, heeft de
PvdA Maassluis fractie een aantal vragen hierover aan het college gesteld.

U vindt de ingediende vragen in het bestand hieronder.

vragen kwijtschelding hoogheemraadschap