Vragen over beheer openbare ruimte en invloed

Door Sjoerd Kuiper op 28 februari 2018

Zeker zijn van een fijne, leefbare wijk. Waar de omgeving schoon, heel en veilig is. Daar moeten de inwoners van Maassluis op kunnen rekenen. Daarvoor zijn de meldingen van bewoners van belang. Maar bewoners blijven alleen betrokken als ze merken dat hun meldingen ook serieus genomen worden. Dat is helaas regelmatig niet het geval. Daarom stelden we vandaag schriftelijke vragen over het meldpunt Schoon, Heel en Veilig, over de motie wijk- enĀ  buurtbudgetten, die buurten zelf invloed gaven en de sociale samenhang in de stad verbeterde. Die gedachte moet weer terug in de haarvaten van de gemeentelijke organisatie. PvdA vragen beheer buitenruimte en burgerparticipatie

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper (PvdA): zeker zijn van een stad voor iedereen Stel je eens voor: Ik ben Sjoerd Kuiper, 38 jaar, geboren en getogen in Maassluis. Mijn vriendin en ik zijn de ouders van een dochter van 6 en zoon van 4. Ik ben geboren aan de Merellaan, heb in Sluispolder Oost gewoond en woon nu

Meer over Sjoerd Kuiper