9 maart 2019

Vragen buitenruimte Koningshoek

De PvdA Maassluis is van mening dat de  Koningshoek fantastisch opgeknapt is en ook de buitenruimte, inclusief parkeerterreinen, ligt er inmiddels schitterend bij. Het is één van de vele grote verbeteringen van Maassluis van de afgelopen jaren, die ook voorziet in een grote behoefte. De PvdA vindt het echter een gemiste kans dat het karwei niet op korte termijn afgemaakt wordt. Het veld tussen Koningshoek en Station West is jarenlang in gebruik geweest als opslagruimte voor de firma Van Dijk. Dat leverde veel overlast op voor de omringende bewoners, maar dat was nodig tijdens de ombouw. Bewoners is in die tijd een heuvelachtig parkje voorgespiegeld.

Nu ligt er een omgeploegd veld, dat bij elke regenbui volloopt. Inclusief de omringende trottoirs, die
als afvoer dienen. Vorig jaar zijn op een informatieavond de inrichtingsplannen gepresenteerd. Nu
hebben de bewoners een brief ontvangen dat men nog niet weet wat men wil en in overleg met de
bewoners aan inrichtingsplannen gaat werken. Dat gaat echter nog wel een jaar in beslag nemen
voordat over gegaan kan worden tot besluitvorming. Daarna volgt dan nog de aanbesteding en
vervolgens de uitvoering. Gevolg is dat de huidige situatie wellicht er nog twee jaar zo bijligt.

Om die reden heeft de PvdA Maassluis het college de volgende vragen gesteld:

Art 51 vragen PvdA Buitenruimte rondom Koningshoek