Door Sjoerd Kuiper op 16 maart 2015

vragen nav wijkbezoek Vogelbuurt

Naar aanleiding van een wijkbezoek aan de Vogelbuurt hebben we als PvdA Maassluis zojuist deze vragen ingediend: art 51 vragen wijkbezoek buizerdflateo

Geacht college,

Onlangs brachten we als PvdA Maassluis een wijkbezoek aan de vogelwijk en het winkelcentrum Westeinde. We spraken daarbij onder andere met bewoners en het bestuur van de VVE van de Buizerdflat. Daar is men al een tijd in gesprek met de gemeente over enkele praktische aanpassingen. Zo willen de bewoners bij het opknappen van de buitenruimte wat bredere parkeerplaatsten, vanwege de vele schades aan de auto’s en andere bomen op het parkeerterrein vanwege de overlast voor de auto’s die eronder moeten staan. Ook zijn door werkzaamheden in de grond speelterreinen onbruikbaar geraakt en

Ook wensen de bewoners aandacht voor de verkeerssituatie op de Kwartellaan, waar vaak veel te hard gereden wordt. U antwoorde op eerdere vragen van ons dat u de Kwartellaan wilt aanpakken als de bouwactiviteiten afgelopen zijn, maar dat u geen losliggende fietspaden wilt aanleggen. Daar stemmen wij als PvdA Maassluis niet mee in.

 

Ook ergeren de bewoners zich aan de manier waarop bouwmaterialen worden aangevoerd. Trucks met opleggers staan ’s ochtends geparkeerd op de Kwartellaan om het bouwterrein op te kunnen. Hierdoor zorgen zij voor onveilige situaties door onoverzichtelijkheid.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 

  1. Kunt u toelichten hoe het proces is verlopen met de bewoners van de Buizerdflat?
  2. Waarom bent u niet bereid om de bomen te vervangen door bomen die minder overlast veroorzaken voor de geparkeerde auto’s eronder?
  3. Waarom weigert u bij het herstraten nieuwe stenen te gebruiken? Klopt het dat de huidige stenen al een keer eerder zijn omgedraaid, zoals de bewoners ons melden? Waarom is bij de herinrichting van de Zwaluwflats wel gebruik gemaakt van nieuwe stenen? Hoeveel extra zouden deze werkzaamheden kosten als er gebruik zou worden gemaakt van nieuwe stenen?
  4. Bewoners informeren ons dat er door graafwerkzaamheden achter de flat een veel gebruikt speelterrein onspeelbaar is geworden door oneffenheden en door gebrekkige afwatering. Wanneer gaat u de speelvelden in goede staat brengen of laat u die brengen? Kunt u de kosten van herstel verhalen op de gravende bedrijven?
  5. U kunt op de foto’s zien dat er – oude, beschadigde- borden staan dat honden niet mogen komen op de speelvelden. Wanneer is er voor het laatst hondenpoep opgeruimd op de speelvelden rondom de Buizerdflat?
  6. Wanneer kunnen we onze bezwaren kenbaar maken over uw voornemen geen losliggende fietspaden aan te leggen? Kunt u ons toezeggen dat de huidige werkzaamheden daar niet die aanleg onmogelijk maken? Is het mogelijk om voor het afronden van de wijk al tijdelijke maatregelen te nemen om de verkeerssituatie op de Kwartellaan veiliger te maken door bijv. tijdelijke wegversmallingen te plaatsen?
  7. Wanneer gaat u de bouwer aanspreken op de vervuiling met verpakkingsmateriaal en bouwafval van de sloot langs de Kwartellaan?
  8. Kan de gemeente de bouwer aanspreken op de manier waarop bouwmateriaal wordt aangevoerd en eventueel verplichten de aanvoer te laten verlopen via de toegang bij het kruispunt Kwartellaan- Lijsterlaan ?
  9. Wat is er gebeurd met de bomen tussen de nieuwe woningen in de burgemeesterswijk (zie foto)? Waarom zijn die – op eentje na- allemaal afgezaagd? Wanneer worden er nieuwe gezonde bomen geplaatst?